Petice


PETICI „Ládví není autobusák!“ jsme zahájili 14. 4. 2015 v 15h na Ládví. Petice byla měsíc po spuštění integrace, tedy 7. 5. 2015 odevzdána na Magistrát hl. města Prahy a čítala 4015 podpisů na 207 arších.

Můžete však stále petici podepisovat a odevzdávat archy s podpisy do Knihovny na Ládví, neboť lze další podpisy dodatečně přiložit.

Petici a průvodní dopis s konkrétními požadavky najdete v sekci ke stažení.

TEXT PETICE – LÁDVÍ NENÍ AUTOBUSÁK!
(adresátem je Rada hlavního města Prahy)

My, níže podepsaní občané, vyslovujeme svůj jednoznačný nesouhlas s ukončením linek autobusové dopravy z Mělníka a Neratovic v rámci Pražské integrované dopravy přes Ďáblice na stanici metra C Ládví, jakožto zcela nekoncepčním a nelogickým dopravním opatřením, o kterém bylo rozhodnuto na základě záměrně zkreslených podkladů a které citelně poškodilo místní obyvatele a zhoršilo kvalitu jejich života. Jsme pobouřeni jak upřednostněním nesystémových požadavků Středočeského kraje a samospráv před zájmy Pražanů bez demokratické diskuse, tak očividnou ignorací jasně vyjádřeného názoru občanů Prahy 8 z roku 2014 a zřejmých dopravně-urbanistických kladů autobusového terminálu Letňany.

Odmítáme nynější stav, kdy se sídlištní zastávka, v hustě obydlené rezidenční oblasti Kobylis s mnoha školami, školkami a dětskými hřišti, stala de facto autobusovým terminálem a kdy sousední Ďáblice s památkovou zónou byly degradovány na vytíženou tranzitní tepnu. Takto nebyla tato sídelní čtvrť nikdy koncipována, zvýšená frekvence příjezdů a odjezdů autobusů snížila přehlednost dopravní situace, zvýšila četnost porušování dopravních předpisů a dochází k častému ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu a pohybu chodců. Došlo k významnému navýšení autobusové dopravy zejména v ulicích Střelničná a Ďáblická a zhoršení životního prostředí v dotčených oblastech hlukovou a emisní zátěží.

Důrazně požadujeme urychlené převedení integrované příměstské dopravy z Ládví a Ďáblic přímo na autobusový terminál v Letňanech, který má dostatečnou volnou kapacitu, je dopravně velmi dobře situovaný a poskytuje celkový dojezdový čas příměstských spojů do centra Prahy plně srovnatelný s jednostranně propagovaným Ládvím. Prosazujeme dále odpovídající navýšení počtu souprav metra C ukončených ve stanici Letňany. Žádáme, aby Rada hlavního města Prahy plně využila všech prostředků k dojednání těchto cílů s organizací ROPID a řídící radou nového integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

Požadavky z průvodního dopisu:
Požadujeme vyjednání a uskutečnění následujícího souboru kroků a opatření:

  • Navýšení počtu spojů linky 103 ve večerních hodinách a o víkendech, dle dlouhodobých požadavků městských částí Ďáblice a Březiněves. Tato linka představuje primární dopravní obslužnost pro zmíněné městské části.
  • Trasování rychlíkových i zastávkových příměstských linek z Mělnicka a Neratovicka na území hlavního města Prahy po páteřních komunikacích Cínovecké a Kbelské a jejich ukončení na autobusovém terminálu Letňany na konečné stanici metra C. Primárním účelem těchto linek je poskytnout spádové oblasti optimalizovanou dojezdovou dobu na MHD v Praze, s minimálním dopadem na pražské rezidenční oblasti, nikoli dublovat linky MHD. Na terminál v Letňanech se uvedenou trasou dostanou autobusy PID dříve než na Ládví. Dojezdový čas pro cestující dále směrem do centra Prahy metrem C se touto trasou od stávajícího vedení linek na Ládví liší dle aktuální dopravní situace na Kbelské respektive Ďáblické ulici maximálně v jednotkách minut ve prospěch budoucího či nynějšího trasování, je plně srovnatelný. Logická varianta ukončení linek v Letňanech by ve skutečnosti neměla být méně atraktivní pro integrovanou hromadnou dopravu, kdyby iracionální předsudky vůči „terminálu na poli“ nepodporoval ROPID lživými tvrzeními o prodloužení doby dojezdu do centra Prahy až o 20 minut!
  • Trasování jedné zastávkové příměstské linky pro městské části a středočeské obce demograficky primárně návazné vzájemně a na městskou část Praha 8 (zejména Líbeznice, Březiněves, Ďáblice) po Ďáblické a Střelničné ulici s ukončením na zastávce Ládví u stanice metra C, s ukončením některých spojů až u Nemocnice Na Bulovce. Tato linka bude poskytovat doplňkovou dopravní obslužnost pro Ďáblice a Březiněves.
  • Veřejnou deklaraci a následnou realizaci omezení pásmového provozu metra C v úseku Ládví – Letňany v době ranní a odpolední dopravní špičky, tedy zavedení většího počtu souprav až do konečné stanice Letňany. Tento krok je do budoucna nezbytným v návaznosti na vzrůstající vytíženost úseku díky postupnému převádění příměstské a dálkové hromadné dopravy ze zanikajícího autobusového terminálu Nádraží Holešovice na terminál Letňany. Navíc zatraktivní PID pro další městské části, např. Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř a celou spádovou oblast za Letňany (Brandýs n. L., Kostelec n. L.).