Již v květnu se nám náhodou dostal do rukou dopis pana starosty ze Kbel Žďárského, který reagoval na naši občanskou iniciativu snažící se o přesun části integrovaných linek z Ládví na Letňany – ovšem dopis nesouhlasící s našimi snahami neposlal dotyčný starosta nám, nýbrž hned náměstku Dolínkovi! Takže představte si, […]

Trapný dopis starosty Kbel Ždárského


Již v průběhu léta jsme zaregistrovali sem tam přítomnost příměstských autobusů linky 370 na Ládví, což nedávalo smysl, neboť tato linka končí na Kobylisích. Nyní s údivem zjišťujeme, že na konečné tramvaje 10 na Sídlišti Ďáblice parkují autobusy linek 370, 371 ve větším množství! Co se děje? Zřejmě se již […]

Z Ládví se stává parkoviště všeho středočeského…


Do dnešního dne nedošlo na půdě Zastupitelstva hl. města Prahy či alespoň Výboru pro dopravu k projednání výhrad a návrhů petentů v naší petici Ládví není autobusák! Zástupci iniciativy byli tedy opět nuceni posun v této kauze interpelovat na Zastupitelstvu hlavního města Prahy dotazy na náměstka pro dopravu Dolínka (text interpelace ZHMP 22. […]

Říjnová interpelace na magistrátu a překvapivý výsledek „Dolínkovy nezávislé studie“V pondělí 19. října se v KD Ládví koná od 17h do 19h akce městské části nazvaná „Přijďte nám to říct osobně„, kdy občané mohou podávat podněty ke zlepšení života v naší městské části a diskutovat se zástupci odborů úřadů. Můžete tedy opět upozornit na problémy vzniklé v souvislosti s […]

Akce MČ Praha 8 aneb „Pojďme jim to (zase) říct ...


Šíříme tuto pozvánku: Vážení zástupci spolků a organizací, městská část Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy, který je aktuálně před dokončením. Městská část uvítá jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti. Proto bychom Vás rádi pozvali na […]

Pozvánka na veřejné projednání generelu bezmotorové dopravy 27. srpna 2015


Jaké změny přinesl prázdninový jízdní řád? Bohužel výraznějšího omezení počtu integrovaných autobusů z Mělnicka a Neratovicka se obyvatelé Sídliště Ďáblice nedočkali ani o prázdninách. Počet spojů klesl ze 153 na 135, tedy pouze o 18 (linka 349 o 10 spojů, linky 348 a 368 pouze o 4 spoje, linka 369 […]

Prázdninový provozNa konci června jsme od pana radního Dolínka obdrželi písemné odpovědi na některé interpelace vznesené na Zastupitelstvu hlavního města Prahy 28.5. Vítáme jasný a zřetelný veřejný příslib kulatého stolu, u kterého dojde k podzimnímu vyhodnocení integrace Mělnicka a Neratovicka a kde bude prostor pro jednání o požadovaných změnách. Odpověď na […]

Písemné odpovědi na interpelace ZHMP 28.5.


ROPID v prezentaci Integrace Neratovic a Mělníka sliboval (slajd 12, sekce ke stažení), kopíruji: „Odstavy autobusů: Ládví – pouze krátkodobé nutné pro rychlý obrat autobusů (budou využity pouze stávající autobusové odstavné plochy a zálivy, nedojde k redukci parkovacích míst IAD)“. A co se dnes nestalo? Parkoviště K+R, které patří k […]

Jak ROPID opět lhal!


Zastupitelstvo MČ Praha 8 SCHVÁLILO dne 10.6. po intenzivní diskusi usnesení k petici Ládví není autobusák! v následujícím znění. Děkujeme za předložení usnesení klubu zastupitelů TOP 09 a za podporu usnesení všem zastupitelům, jimž nejsou zájmy občanů osmičky lhostejné. Projednání petice předcházely také dvě interpelace občanů z Ládví a Ďáblické ulice, […]

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 10. 6.Jak všichni vědí, od 7. 4. 2015 byly přesunuty z Nádraží Holešovice některé autobusové linky (Neratovicko a Mělnicko na Ládví, proti čemuž aktivně bojujeme). Záhy se začaly objevovat zprávy (např. deník Metro), že autobusové nádraží na Holešovicích končí a zbylé linky se budou přesouvat na terminál v Letňanech. Tento krok […]

Jak je to s Holešovicemi?


Všichni zájemci o problematiku autobusové integrace Mělnicka a Neratovicka na Ládví jsou zváni na Zastupitelstvo městské části Praha 8 příští středu 10.6. od 14h odpoledne. Sdílejte prosím tento termín i se svými sousedy a přáteli. Budeme prezentovat petici předanou Radě hl. m. Prahy 7.5., návrhy na změny – přesun linek […]

Zastupitelstvo MČ Praha 8 10. 6. ve 14h


Obyvatelé Ládví se poslední dobou nestačí divit. Radnice MČ Praha 8 uveřejnila 15. 5. 2015 na svých stránkách mimo jiné tuto záhadnou informaci: „Odbor dopravy průběžně monitoruje dopady integrace Mělnicka a Neratovicka, z pozitivních (pozn. pozitivníCH? Ono je údajných pozitiv dokonce více? Panenko skákavá, a co? Zlevnily už v Albertu […]

Prohlášení ohledně údajného úbytku aut na Ládví