O nás


Iniciativa sdružuje občany, kteří nesouhlasí s přesunem linek z Neratovic, Mělníka a Štětí ukončených v minulosti na Nádraží Holešovice a nyní od 7. 4. 2015 nově zakončených na sídlištní zastávce Ládví. Občané, kteří se již v roce 2014 proti tomuto záměru ohradili peticí, považují nynější rozhodnutí jak za krajně bezohledné vůči jejich zájmům, tak i nelogické, nekoncepční a neopodstatněné. Tento krok jde proti současnému trendu civilizovaných zemí, tedy snižování negativních dopadů silniční dopravy na obyvatele měst. Iniciativu podporuje iniciátorka petice z roku 2014 Mgr. Vladimíra Ludková, řada zastupitelů Prahy 8 i hlavního města Prahy a také poslankyně za Prahu 8 Ing. Markéta Adamová.

Ládví (a Ďáblice) je rezidenční oblast s tisíci obyvateli, se sídlištní zastávkou bez potřebného prostoru, a při seriózním plánování by nikdy nemohlo figurovat jako jedna z variant řešení ukončení linek meziměstské dopravy, která patří na autobusové nádraží. Jediné koncepční řešení pro integrovanou autobusovou dopravu z přilehlých částí středočeského kraje představuje zakončení linek na terminálu Letňany. Terminál Letňany, umístěný mimo obytnou zástavbu, se nachází ve srovnatelné dojezdové vzdálenosti jako Ládví, dojíždějící se dostanou na metro dříve a do centra v obdobném čase jako z Ládví. Zvýšený počet cestujících by zvýšil potřebu zavést do Letňan více souprav metra zejména ve špičkách, což by bylo přínosné i pro Střížkov, Prosek a celou spádovou oblast za Letňany (Brandýs n. L., Kostelec n. L.). Na Letňanech se může integrace zcela podřídit potřebám dojíždějících, což je důležité do budoucna pro její další rozvoj.

Máte-li zájem a stejný názor, můžete se k nám přidat na facebooku, kde nás najdete jako skupinu Koncepční integrace Mělníka a Neratovic na metro Letňany.

 

Že náš názor není ojedinělý, dokládá např.:

Nesouhlas Letňan (MČ Praha 18) s omezením provozu metra z roku 2008, kde se přesně mluví o tom, že autobusové linky z Nádraží Holešovice by na Letňanech měly končit.

Video s Markem Doležalem, místostarostou Prahy 9

 

Naše požadavky z průvodního dopisu k petici (7. 5. 2015)

 

Požadujeme vyjednání a uskutečnění následujícího souboru kroků a opatření:

 

  • Navýšení počtu spojů linky 103 ve večerních hodinách a o víkendech, dle dlouhodobých požadavků městských částí Ďáblice a Březiněves. Tato linka představuje primární dopravní obslužnost pro zmíněné městské části.
  • Trasování rychlíkových i zastávkových příměstských linek z Mělnicka a Neratovicka na území hlavního města Prahy po páteřních komunikacích Cínovecké a Kbelské a jejich ukončení na autobusovém terminálu Letňany na konečné stanici metra C. Primárním účelem těchto linek je poskytnout spádové oblasti optimalizovanou dojezdovou dobu na MHD v Praze, s minimálním dopadem na pražské rezidenční oblasti, nikoli dublovat linky MHD. Na terminál v Letňanech se uvedenou trasou dostanou autobusy PID dříve než na Ládví. Dojezdový čas pro cestující dále směrem do centra Prahy metrem C se touto trasou od stávajícího vedení linek na Ládví liší dle aktuální dopravní situace na Kbelské respektive Ďáblické ulici maximálně v jednotkách minut ve prospěch budoucího či nynějšího trasování, je plně srovnatelný. Logická varianta ukončení linek v Letňanech by ve skutečnosti neměla být méně atraktivní pro integrovanou hromadnou dopravu, kdyby iracionální předsudky vůči „terminálu na poli“ nepodporoval ROPID lživými tvrzeními o prodloužení doby dojezdu do centra Prahy až o 20 minut!
  • Trasování jedné zastávkové příměstské linky pro městské části a středočeské obce demograficky primárně návazné vzájemně a na městskou část Praha 8 (zejména Líbeznice, Březiněves, Ďáblice) po Ďáblické a Střelničné ulici s ukončením na zastávce Ládví u stanice metra C, s ukončením některých spojů až u Nemocnice Na Bulovce. Tato linka bude poskytovat doplňkovou dopravní obslužnost pro Ďáblice a Březiněves.
  • Veřejnou deklaraci a následnou realizaci omezení pásmového provozu metra C v úseku Ládví – Letňany v době ranní a odpolední dopravní špičky, tedy zavedení většího počtu souprav až do konečné stanice Letňany. Tento krok je do budoucna nezbytným v návaznosti na vzrůstající vytíženost úseku díky postupnému převádění příměstské a dálkové hromadné dopravy ze zanikajícího autobusového terminálu Nádraží Holešovice na terminál Letňany. Navíc zatraktivní PID pro další městské části, např. Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř a celou spádovou oblast za Letňany (Brandýs n. L., Kostelec n. L.).