Již uplynul rok…


7. 4. 2016 uplynul rok od zahájení integrace Mělnicka a Neratovicka. Před rokem jsem o tom psala jako o Absurdistánu dle ROPIDu (http://velova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=456526), to jsem ovšem netušila, čeho všeho se ještě nadějeme…

Po osobní schůzce s náměstkem Dolínkem, který mimo jiné nasliboval vypracování několika studií, včetně nezávislé studie ČVUT, a po hromadné interpelaci na magistrátu, jsme naivně doufali, že tyto sliby dojdou naplnění a že studie prokáže nevhodnost Ládví pro ukončení takového množství spojů příměstských autobusů. To by ovšem studie musela být kvalitní a objektivní – prostě odborná – což bohužel nebyla (více zde). Další slíbené podklady k vyhodnocení integrace (zejména zhodnocení dopadu na životní prostředí) dodány nebyly.
ROPID navíc zaujal tuto taktiku: lidé protestují, tak přitvrdíme, celou věc ještě zhoršíme a pak budou rádi za stav, který se jim vlastně nelíbil.

Na podzim tedy přestala nejfrekventovanější linka 348 stavět na 4 pražských zastávkách (viz článek), čímž došlo k paradoxnímu zhoršení obslužnosti oproti stavu před integrací jak pro místní, tak i pro cestující z bližších obcí, kteří na Prahu 8 dávají děti do školek, škol apod., a ROPID postupně nenápadně přidával spoje, na jaře dokonce expresní. Na trase se událo několik oprav (viz zde), došlo k novému opatření v Ďáblické ulici, které působí řidičům značné potíže (viz zde), kolony na Ďáblické narostly – proč jsou tudy příměstské autobusy vedeny, dává stále menší smysl…

Zastávka Ďáblický hřbitov, příměstské autobusy zde nezastavují, aby ušetřili čas, že stojí stejně v koloně je asi jedno...

Zastávka Ďáblický hřbitov – příměstské autobusy zde půl roku nezastavovaly, aby ušetřily čas (stejně stojí v kolonách), místní obyvatelé projíždějící autobusy nemohly využívat, přestože jim zhoršují životní prostředí

V lednu bylo svoláno veřejné projednání do KD Ládví (viz zde), kde měla být studie ČVUT obhájena – k tomu, ani k vyhodnocení zkušebního provozu nedošlo. Na magistrát jsme v únoru zaslali dopis (zde) s reakcí na projednání a kritický rozbor studie ČVUT včetně stanovisek odborníků k ukončení příměstských autobusů na Ládví. Na dopis jsme doposud neobdrželi odpověď! 

Sliby ROPIDu a náměstka Dolínka z počátku integrace: autobusy na Ládví nebudou stát, nebudou mít půl hodiny zapnutý motor, budou to ekologické autobusy plnící Euro 6, počet spojů se nezvýší, ubudou auta se středočeskou SPZ parkující kolem Ládví – nic z toho se nevyplnilo! 

Co dalšího nám integrace přinesla? Zvýšení hluku od časných ranních hodin (zhoršení možnosti větrat, což je obzvlášť citelné nyní v letních měsících, tedy zhoršení spánku), emisí, prašnosti, vznik nebezpečných dopravních situací (autobusy na přechodech apod.), nutnost sprintovat do x-tého autobusu v dáli skrze dav vystupujících dojíždějících (obzvláště oblíbeno u důchodců a matek s kočárky), neustálé chaotické změny v obslužnosti místních zastávek (jsou na znamení, staví tahle linka, staví v tomto směru či pouze v opačném?). Dalším negativem jsou poslední dobou hlášené krádeže v podchodu metra na Ládví (větší pohyb lidí bohužel láká různá individua) a v neposlední řadě fakt, že z veřejné zeleně se na Ládví staly veřejné záchodky.

Prý ekologické busy - tenhle filtr pevných částic rozhodně nemá!

Prý ekologické busy – kde je filtr pevných částic?

K požadavkům Prahy 8 a jejích občanů se připojila MČ Ďáblice, a tak došlo k malé úlitbičce: od 12. 6. 2016 je tranzitní linka 349 z Mělníka, která nikde nestaví, odkloněna ze starých Ďáblic, jede Cínoveckou, ovšem končí opět na Ládví – čili většinu problémů to samozřejmě neřeší. Bylo též obnoveno zastavování autobusů na zastávce Ďáblický hřbitov – tedy pouze jedné ze čtyř zrušených na trase příměstských linek! Je to výsměch místním obyvatelům…

A představte si, tím se má věc za uzavřenou!!! Samozřejmě bez toho, aby nás o tom někdo informoval, že došlo tajně k „vyhodnocení“. No, ono k němu nedošlo, pouze dochází k neustálým pokusům to tak prezentovat (více v dalším příspěvku). Petice totiž nebyla řádně projednána ani na Výboru pro dopravu ZHMP, ani na Zastupitelstvu, což nám bylo od začátku slibováno. Proto jsme se opět obrátili na Kontrolní výbor ZHMP s dopisem a žádostí, aby Ládví bylo konečně na program Výboru pro dopravu a na Zastupitelstvo zařazeno.

Článek ve speciálu Deníku Metro k roku integrace

 

K dalším chystaným změnám v MHD:

Změny v autobusové dopravě, které připravil ROPID, opět přispějí ke zhoršení kapacity jak na Ládví, tak na odstavu Sídliště Ďáblice. Místo linky 183 bude přes Ládví jezdit kloubová 127 (štrůdly autobusů ještě vzrostou) a 102 přibyde na odstavu Sídliště Ďáblice, kde bude končit. (viz stránky Prahy 8). Kdy změny vejdou v platnost, ještě není zřejmé.