Další sliby náměstka Dolínka (aneb slibem nezarmoutíš)


Interpelace pí. Podškubkové 25. 2. 2016:

Z odpovědi nám. Dolínka:

Co se týká těchže pokynů, já jsem to již avizoval zde minule i víckrát jinde, že v tuto chvíli se připravuje změna jízdního schématu v rámci Prahy k 1. červenci. A taktéž má k tomuto 1. červenci za úkol ROPID už předtím po diskusi s městskou částí i se mnou a s dalšími připravit to, jak to může být řešeno a zda třeba nemůže být nějaká expresní linka, která bude – právě ta expresní – jezdit do Letňan a podobně. Takže ta zadání tam jsou. Není to, aby přišli za dva měsíce a řekli „Nic jsme nevymysleli.“, ale myslím si, že se tam dostáváme k nějakému řešení. Také bude sezení i se zástupci samozřejmě i středočeských obcí na to samé téma, kde budou představeny i požadavky vás, kteří žijete v nejbližším okolí. A ne jakoby povinně, ale technicky řečeno, co se tam objevilo za stížnosti obyvatel.
A pak: Já pouze zareaguji, že samozřejmě se rád se všemi těmito stanovisky seznámím. Na druhou stranu, jak sama víte, pět odborníků – šest stanovisek. Takže zkusíme najít ten průnik, který bude nejvýhodnější pro Pražany.

 

Interpelace pí. Jirsové 28. 1. 2016:

Nám. Dolínek:

Děkuji. Především chci poděkovat všem občanům Ládví, kteří se zúčastnili té diskuse. Vím, že tam mohlo být mé vystupování od někoho vnímáno poněkud arogantně, nicméně mne tam v té situaci trošičku zlobí pouze to, že občané Ládví často pouze sebe nadsazují nad komplex celé Prahy. Nicméně chápu to, žijí tam a tím pádem samozřejmě nejvíce hájí sebe. A mohou mít pochopení, že v jiných oblastech je to také špatné, ale říkají, proč i u nás by to mělo být špatné. Myslím, že to je nedorozumění. Když jsem o tom přemýšlel, tak je na místě odstranit v reakci, kterou připravuji, že s kolegy projdu skutečně většinu argumentů, co tam zazněla, a nějak se s tím chci vypořádat tak, abych panu starostovi Petrusovi a potažmo vám z Prahy 8 zareagoval na zásadní věci, které tam zazněly.

Navíc od ROPIDu čekám i další některá čísla a očekávám, protože by mělo dojít k nějaké úpravě, tak celý systém autobusových a tramvajových linek má být upraven k 1. červenci, tak si myslím, že to jsou velmi otevřené dveře z mé strany, že si umím představit, že v rámci řešení obslužnosti celé té oblasti můžeme tam najít kompromis včetně zapojení dalších míst a vyřešení, aby nebyly souběhy s linkovými autobusy a další a další ochránění té oblasti. Vedle toho samozřejmě pan starosta Petrus se mnou velmi intenzívně diskutuje vůbec o podobě dané oblasti, tzn. kultivace toho a dalších věcí. Ale to nespojuji dohromady, aby si někdo nemyslel, že za to, že máme autobusy, budeme mít i lavičky. Takto to rozhodně není. Takže nechte nám nějakých pár týdnů, abychom zareagovali na všechno přes pana starostu a na webu městské části bychom zveřejnili reakci. Za sebe garantuji, že vůči vám a vůči této oblasti nejsem macešský a že jsem skutečně připraven diskutovat o tom, aby v rámci toho, jak v červenci se bude měnit celá obslužnost celé Prahy a logicky i dané oblasti, abychom popřípadě zareagovali. Takže berme to, že to nejsou zavřené dveře a vy se nedobýváte na něco, co je z druhé strany zabetonované.

OPRAVDU?