Stanoviska odborníků k ukončení všech linek PID na Ládví


Záhy po spuštění integrace Mělnicka a Neratovicka 7. 4. 2015 jsme se obrátili na Dopravní fakultu ČVUT v Praze s prosbou o jejich vyjádření k tomuto kroku ROPIDu. Problematice se začal věnovat Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. Pro poslední dopis na magistrát, který jsme zasílali v únoru t.r. (text dopisu zde i s přílohami), nám poskytl toto stanovisko:

Stanovisko Ing. Pušmana ze dne 15. 2. 2016

V lednu tohoto roku jsme oslovili řešitele projektu MEDETOX, který se zabývá měřením toxicity emisí z dopravy v reálném městském provozu. Situaci na místě si laskavě prohlédl a dostupné materiály prostudoval Doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. z Fakulty strojní ČVUT a poskytl toto stanovisko:

Stanovisko Doc. Vojtíška ze dne 29. 2. 2016

Oběma pánům děkujeme za zájem o danou problematiku a nezávislé vyjádření!