Záznam z veřejného projednávání v KD Ládví 25. 1. 2016


Zde záznam celého večera zveřejněný na našem youtube kanálu (V záznamu se lze pohybovat pomocí časových záložek, které značí promluvy jednotlivých řečníků. Rozklikněte si text pod videem (zobrazit více) a najeďte na čas u konkrétní osoby. Chybí úvodních cca 10 minut prezentace ROPIDu o stavu integrace.)

Účast byla s ohledem na omezenou informovanost veřejnosti o akci velmi slušná, spočteno cca 150 lidí. Po samotné poměrně krátké prezentaci ROPIDu a doc. Vébra ke studii Fakulty stavební ČVUT se dostavil náměstek Dolínek. Dvouhodinovou sérii občanských připomínek ke studii a integraci Mělnicka a Neratovicka odstartoval Adam Véle, který přednesl delší úvodní slovo za iniciativu Ládví není autobusák! Dále s diskuzními příspěvky a dotazy vystoupilo cca 15 dalších občanů, z nichž kromě tří byli všichni proti stávajícímu stavu (jeden z nich je přímo rád za tolik busů – jak již víme z časopisu Osmička, kam jeho dopis na rozdíl od našich přijali, jeden pán se vlastně vyjádřil, že ho problematika busů nezajímá a poslední pán si postěžoval, že ho petice obtěžovala).

K průběhu samotnému: ukázalo se v plné nahotě, že dobré argumenty a fakta, která by mohla obhájit integraci ve stávající podobě prostě neexistují a nelze to už přes veškerou snahu příliš zakrývat. Stále nic není rozhodnuto, zkušební provoz integrace pokračuje, studie ČVUT je přiznaná jako příliš povrchní a děravá. Stejně tak počet parkujících vozů na Sídlišti Ďáblice je již přiznaně zcela nesouvisející s autobusovou integrací. Obslužnost Sídliště Ďáblice se přes počáteční řeči na začátku integrace snížila. Rezidentům integrace nic pozitivního nepřinesla. Opět jsme se nedozvěděli, proč nemohou být autobusy z Mělnicka na terminálu v Letňanech ukončeny, tímto požadavkem se bude magistrát a ROPID zabývat a případně ho zapracuje od změn v dopravě k 1. 7. 2016. Takže budou se tím zabývat, už na to měli 8 měsíců! 

Krátká účast náměstka Dolínka bylo pro většinu občanů zklamáním, nejenže na projednání strávil pouze malou část, ale jeho vystoupení bylo poměrně nekorektní a výbušné. Nutno říci, že občané každou „podezřelou“ repliku trestali výkřiky nevole. Přestože náměstek Dolínek řekl několik pozitivních věcí (přesun autobusů z Nádraží Holešovice na Letňany, budování parkovišť P+R ve středočeském kraji, jednání ve věci další vlakové zastávky v Neratovicích), celkové vyznění nebylo dobré. Stejně tak zmizení Pavla Procházky z ROPIDu v roli organizátora akce již v první třetině bez omluvy bylo zvláštní. Na pódiu tak zůstali pan Šubrt za ROPID, pan Kaas za Odbor rozvoje a financí dopravy MHMP, doc. Vébr z ČVUT a Kopřiva za Odbor dopravy středočeského kraje a mluvčí ROPIDu pan Drápal v roli moderátora.

Ze starostů byli (pouze v publiku) pan Kupka z Líbeznic, pan Růžička z Ďáblic a paní Mrzílková z Neratovic, představitelé Mělníka se na dotaz omluvili s důležitějšími jednáními v podvečer. Za Prahu 8 dorazil radní Šašek a vedoucí odboru dopravy Moulis. Přítomni byli též zástupce Dopravního podniku a ČSAD Střední Čechy. Nikdo ze jmenovaných však aktivně nevystoupil s vyjádřením k problematice.

Děkujeme všem, kdo přišli a svou přítomností či přímo otázkami takto osobně a konstruktivně podpořili snahu o změny integrace. V úsilí pokračujeme!

Časem ještě dodáme nějaký rozbor řečeného.

 

Pár dokumentačních fotografií:

beseda2 beseda_lide