Další změny ROPIDu aneb pokračující diskriminace (teď již nejen) Pražanů


Nedávné prosincové změny udělané ROPIDem na nejfrekventovanější příměstské lince 348 ukazují, že ROPID nemá pražádnou snahu konstruktivně řešit problémy spojené s nekoncepčním ukončením příměstských linek na Ládví, nýbrž pouze vrší další problémová opatření, která dopravu ještě zhorší dalším zúčastněným.

Informace společnosti ROPID:
Na základě nárůstu počtu cestujících na lince 348 byly ve spolupráci s dopravní společností Arriva zařazeny do provozu posilové vozy ke spojům v 6:21 a v 7:56 hod. z Neratovic a v 16:06 a v 17:21 hod. z Ládví, dále na základě požadavků měst a obcí dochází na těchto linkách k následujícím změnám:
348 – zrušení vybraných zastávek na území hl. m. Prahy (Štěpničná, Třebenická, Ďáblický hřbitov, Skládka Ďáblice) z důvodu zlepšení plynulosti a rychlosti autobusů

Přitom tato opatření se vůbec nepromítnou do jízdních řádů, ke zkrácení jízdní doby nedojde, pouze se takto snižuje stálé zpoždění autobusů, které však dle ROPIDu na území Prahy nevzniká, vzniká již dříve po trase.

Přidání posilových spojů jde přímo proti slibu ROPIDu ze zahájení integrace, že počet spojů příměstských autobusů ukončených na Ládví se nebude zvyšovat! Ve stejný čas tedy jedou dva autobusy, místo toho aby jezdily častěji, což by bylo pro dojíždějící spíše výhodné. Jelikož se tento podivný způsob neodrazí v jízdních řádech, tak možná bylo cílem přidání spojů před nespokojenými rezidenty na Ládví utajit…

Zrušení zastávek na území Prahy 8 je nehorázné, neboť z příměstských linek činí pouhý tranzit, který v takto obydlené oblasti nemá co dělat a je vzhledem k blízkosti terminálu Letňany neodůvodnitelný. Dokazuje to, že řeči ROPIDu o zlepšení obslužnosti Sídliště Ďáblice nebyly nikdy myšleny vážně. Ukazuje se však, že toto opatření má nejen negativní dopad na rezidenty, ale i na dojíždějící z obcí nejbližších Praze.

Vezměme si situaci na zastávce Ďáblický hřbitov. Obslužnost zastávky je nyní horší než byla před integrací! Dříve zde všechny příměstské linky stavěly, dnes jich zde projíždí minimálně 3x více, ale obslužnost zajišťují oproti původnímu stavu poloviční. Nejdříve byla zastávka degradována na zastávku na znamení a nyní prostě na lince 348 zrušena, takže nyní zde staví již jen linka 368, která má nejmenší počet spojů. Přitom zde z městských linek jezdí pouze linka 103 stejně jako v Březiněvsi a v Ďáblicích, kde by se asi zastávky ROPID rušit neodvážil, když též sliboval lepší obslužnost. Jsou snad obyvatelé žijící v okolí zastávky Ďáblický hřbitov sprostě diskriminováni, protože na neustálá zpoždění příměstských autobusů a neúměrné zatížení Ďáblické ulice upozorňovali? Takto řeší ROPID stížnosti?

Za velký problém považuji, že zrušení dalších zastávek (Třebenická, Štěpničná) komplikuje např. dojíždění dětí z obcí při Praze, které docházejí do škol na Praze 8.

Cituji zde stížnost od občanky Bořanovic, paní K. P.: „Mnoho školních dětí z Bořanovic dojíždí autobusy do ZŠ Na Slovance a vystupují a nastupují obousměrně na zastávce Štěpničná. Tato zastávka byla v autobusech linky 348 zrušena a není tedy zajištěna dostatečná obslužnost kromě linky 368, která však nemá dostatečnou frekvenci v ranních hodinách (po 7h) a v odpoledních hodinách zpět je frekvence minimálně po půl hodině, což je pro děti velmi dlouhá doba pokud autobus nestihnou a přestupování není vhodné. Situace těchto dětí je tristní, děti nemohou přistoupit do kolem projíždějích autobusů, jak byly zvyklé, aby se dostaly ze školy domů. Pro lepší pochopení situace dlužno dodat, že obec Bořanovice nemá spádovou ZŠ a MŠ, rodiče tedy zapisují dětí v okolních základních a mateřských školách, zejména v Praze 8 (v Ďáblicích a Na Slovance), ty jsou na spojích autobusů, bylo by tedy velmi záhodné obousměrně zastávku Štěpničná v autobusech 348 zachovat.

Situace na Štěpničné je tedy též pro dojíždějící zhoršením oproti stavu před integrací (obslužnost poloviční). Totéž můžeme předpokládat u lidí navštěvujících zdravotnická či sportovní zařízení situovaná na Střelničné ulici (praktičtí a dětští lékaři, zubaři, Party Fit, …), popřípadě Kaufland. Můžeme jen doufat, že se tito postižení neuchýlí k dojíždění autem…

Od začátku upozorňujeme, že takto pojatá integrace – ukončená navíc na Ládví s nedostatečnou kapacitou a tedy poškozující rezidenty – postrádá smysl a přestává plnit účel i pro cestující. Cestující z větších měst (Neratovice, Mělník) nechtějí ztrácet čas stavěním na všech zastávkách po trase, nicméně tyto zastávky je samozřejmě též nutné obsloužit, část dojíždějících z bližších obcí směřuje vyloženě na Ládví, zatímco většina do centra Prahy. Je třeba tyto dvě skupiny oddělit, jak to bylo dříve, když mělnické linky končily na Holešovicích.

Je nedemokratické, aby na potřeby dojíždějících ze vzdálenějších měst dopláceli rezidenti Prahy (zátěží z tranzitní dopravy) a obyvatelé menších obcí při Praze (paradoxně horší obslužností). Odklon expresních linek z Mělníka a Neratovic na nádraží s kapacitou pro navyšování spojů do budoucna (ať již Holešovice, či Letňany) se jeví jako jediné rozumné a opravdu kompromisní řešení.