Interpelace na magistrátu 26. 11.


Ve čtvrtek 26. 11. opět interpeloval na Zastupitelstvu hl. města Prahy člen naší iniciativy Ládví není autobusák!, tentokrát V. Brož a opět dotazoval náměstka Dolínka ohledně dosud nezveřejněné studie zadané na ČVUT a absence všech kroků slibovaných od května t. r., zejména vyhodnocení zkušebního provozu integrace u kulatého stolu.

Ptali jsme se mimo jiné, proč bylo údajně zakázáno starostovi Prahy 8 panu Petrusovi studii ČVUT ohledně ukončení linek PID z Mělnicka občanům poskytnout? (viz předchozí článek Stále čekáme (na odpovědi z magistrátu a MČ Praha 8) a další vývoj). Pan náměstek Dolínek reagoval slovy, že pan starosta Petrus studii samozřejmě poskytnout mohl, vždyť je přeci z veřejných peněz… A slíbil nám ji již tedy opravdu zaslat… Ukázalo se, že si studii již mezitím vyžádala i Pirátská strana. Je poněkud smutné, že občané studii, kterou si vyžádali, obdrží až po měsíci od jejího zhotovení, a přes řadu urgencí a dotazování až po veřejné interpelaci! 

Náměstek Dolínek se též zavázal svolat konečně slibované projednávání zkušebního provozu do KD Ládví, a to v horizontu cca 14 dní! Uvidíme, zda k tomu letos ještě dojde, či jde jen o další líbivou proklamaci…