Stále čekáme (na odpovědi z magistrátu a MČ Praha 8) a další vývoj


Dne 4. listopadu t. r. jsme na magistrát ve věci petice zaslali urgující dopis (znění zde: Dopis magistrát), rovněž i dopis na MČ Praha 8 (Dopis na MČ P8).
Odpovědi jsme zatím neobdrželi.

MČ Praha 8 by podle vyjádření náměstka Dolínka měla již mít studii zadanou ČVUT k dispozici („studie byla vypracována týmem z katedry silničních staveb ČVUT a zaslána Magistrátu hl. m. Prahy v řádném termínu. Nyní je připomínkována jednotlivými dopravními odbory Magistrátu, ROPIDem, a také městskou částí Praha 8. Po zapracování všech připomínek budou její výsledky prezentovány na veřejném projednání.“ viz zde: Dotazy radním na praha.eu). To se značně liší od slibů náměstka Dolínka. Co zapracování připomínek občanů???

Zatím dle dostupných informací studii MČ Praha 8 občanům neposkytne, přestože tak radní Šašek na setkání s občany 19. října explicitně sliboval učinit. Studii prý zveřejní magistrát. Otázka zní opět: KDY?