Nesplněné sliby pana náměstka Dolínka


Demonstrace se uskutečnila též jako připomínka slibů, kterých se nám dostalo od magistrátu, který má zájmy Pražanů hájit a dosud tak v této věci nečinil! Naopak konal přes odpor Městské části Praha 8 a jejích občanů.

Pan náměstek Dolínek sliboval v březnu na besedě vše možné i nemožné: nahrávka z besedy na Ládví 24. 3. 2015

Zaznělo zde i, že Ládví nebude autobusovým terminálem!

Bylo slíbeno, že „další zvýšení počtu autobusů se již neplánuje. V případě, že by spoje kapacitně nestačily, dopravní podnik bude tento problém řešit zařazením autobusů s větší kapacitou, nikoli přidáváním nových spojů. “ (web MČ Praha 8)

 

Při osobní schůzce a interpelacích v květnu t.r. jsme obdrželi od náměstka Dolínka tyto přísliby – vypracování několika studií a vyhodnocení zkušebního provozu integrace u „kulatého stolu“, konkrétně takto:

„Rozhodl jsem se tedy zadat po konzultaci právě s panem starostou a s panem radním Šaškem přezkoumání stavu dopravy a životního prostředí v daném místě a dohodli jsme se, že jsme to zadali jak Technické správě komunikací, tak magistrátnímu odboru dopravních agend, tak také ČVUT.“ (zdroj stenozápis interpelace ZHMP 28. 5. 2015 – odpověď náměstka Dolínka na interpelaci A. Véle)

Z odpovědi primátorky Krnáčové: „Přikláním se k tomu, aby se to řešilo podle možností co nejrychleji…. Věřím tomu, že po vyhodnocení údajů, které jsme zadali, určitě nastane prostor pro diskusi, zda už u kulatého stolu, anebo někde jinde, abychom tu situaci napravili, protože opravdu ji znám.“ (zdroj stenozápis interpelace ZHMP 28. 5. 2015 – odpověď primátorky Krnáčové na interpelaci poslankyně M. Adamové)

„Proto jsme přizvali ČVUT, abychom rychle navrhli řešení, která mohou být jak v podobě rozdělení konečných, tak i v dalších variantách. Určitě s tím počítáme a maximálně to zrychlíme, tzn., ne prosinec, ale dříve budeme přicházet s variantami, budeme diskutovat s místními, samozřejmě prvotně s radnicí, protože je pro nás důležité, aby Rada městské části a Zastupitelstvo se k tomu vyjádřilo (pozn. tak to se již vyjádřilo nesouhlasně k ukončení linek), plus samozřejmě i místní. Takže paralelně diskuse poběží.“ (zdroj stenozápis interpelace ZHMP 28. 5. 2015 – odpověď na interpelaci B. Jirsové)

Písemné odpovědi náměstka Dolínka na interpelace:

Vyhodnocení provozu bude mít formu projednání s veřejností, kde budeme moci společně diskutovat nad podklady a závěry. Na projednání budou pozváni občané, vedení zainteresovaných pražských městských částí i zástupci středočeského kraje a příslušných středočeských měst.

„Dali jsme k přezkoumání celou problematiku odborníkům z ČVUT v Praze, dále byli pověřeni Dopravní odbor Magistrátu HMP a Technická správa komunikací…“ (zdroj písemná odpověď na interpelaci A. Véle ze ZHMP 28. 5. 2015)

ZATÍM Z TĚCHTO SLIBŮ NEBYLO SPLNĚNO NIC!!! ČEKÁME!